II Konkurs Języka Rosyjskiego na prezentację multimedialną

II Konkurs Języka Rosyjskiego na prezentację multimedialną pt. 

„Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok w Rosji"

CEL KONKURSU:

 • Rozwijanie zainteresowań uczniów językiem rosyjskim
 • Zainteresowanie tradycją i kulturą Rosji
 • Pogłębianie wiedzy realioznawczej
 • Kreatywna prezentacja wiedzy na temat Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku w Rosji

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Dopuszczamy prace wykonane indywidualnie
 2. Prezentacja powinna zostać wykonana w języku rosyjskim lub polskim i dotyczyć określonego tematu
 3. Termin dostarczania prac: 14 grudnia 2017 r. (do organizatora: p. Magdaleny Nizioł)
 4. Prace prosimy wykonać na płycie DVD
 5. Prace prosimy podpisać (imię, nazwisko oraz klasa)
 6. Rozstrzygnięcie konkursu – do 20 grudnia 2017 r.
 7. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy 

KRYTERIA OCENIANIA:

 • Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu
 • Poprawność merytoryczna zamieszczonych informacji
 • Ogólne wrażenie estetyczne
 • Kreatywność
 • Oprawa graficzna

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

ŻYCZYMY SUKCESÓW !

 

Organizator

Magdalena Nizioł