II Szkolny Konkurs Wiedzy o Rosji i Języku Rosyjskim

(JĘZYK – KULTURA – HISTORIA  – GEOGRAFIA - REALIA)

I. Postanowienia ogólne

1. Celem Konkursu Wiedzy o Rosji i Języku Rosyjskim jest:

  • rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania współczesną Rosją
  • popularyzowanie wiedzy  geograficznej, historycznej, realioznawczej o Rosji
  • zachęcanie młodzieży do samodzielnego poszerzania wiedzy poprzez poszukiwanie informacji

2.  Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas I -  I Liceum Ogólnokształcącego im.
     Jana Zamoyskiego w Zamościu .


II. Zasady udziału w Konkursie

3. Konkurs zostanie przeprowadzony dnia 10 kwietnia 2018r o godz. 8.50 
4. Chęć udziału w Konkursie należy zgłaszać bezpośrednio do Organizatora – p. Magdaleny Nizioł do dnia 6 kwietnia.
5. Konkurs będzie miał formę pisemną i będzie przeprowadzony w języku polskim.Test będzie zawierał  zadania o charakterze zamkniętym (test wyboru) i otwartym.
6. Zagadnienia do konkursu znajdują się w Załączniku nr 1.
7. Przewidziany czas trwania konkursu: 60 minut.
8. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się w ciągu 7 dni od
dnia przeprowadzenia Konkursu.

III. Nagrody

9. Laureaci konkursu (I-III miejsce) otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrekcję Szkoły.


Organizator:
Magdalena Nizioł – nauczyciel języka rosyjskiego przy I LO w Zamościu

Załącznik nr 1

Zagadnienia do konkursu Wiedzy o Rosji i języku rosyjskim

Kultura Rosji
1. Religia w Rosji – prawosławie (różnice pomiędzy kościołem prawosławnym a katolickim min. obowiązujący kalendarz, krzyż prawosławny, odrzucane dogmaty).
2. Moskwa i Sankt-Petersburg - czas powstania i założyciele; zabytki (wygląd zewnętrzny,
informacje ogólne)
a) Moskwa – Kreml, Plac Czerwony, Sobór Wasyla Błogosławionego, Galeria Trietiakowska, ulica Stary Arbat, Car-puszka, Car-kołokoł,
b) Sankt-Petersburg – Pałac Zimowy, Ermitaż, Newski prospekt, Sobór św. Izaaka, Twierdza Pietropawłowska;
3. Najważniejsze święta – Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc/Pascha (kiedy są
obchodzone, charakterystyczne tradycje, symbole i potrawy związane z tymi świętami);
4. Tradycyjne potrawy rosyjskie – solanka, ucha, szczi, bliny, pielmieni
5. Pamiątki i symbole Rosji – matrioszka, samowar, bałałajka, Palech, Chochłoma, walonki,
jaja Faberge (wygląd zew., co przedstawiają lub symbolizują);
6. Najwybitniejsi Rosjanie i ich najważniejsze dzieła /osiągnięcia ( poeci, pisarze, malarze ) – Fiodor Dostojewski, Lew Tołstoj, Piotr Czajkowski, Michaił Bułhakow, Andrej Rublow, Nikita
Michałkow, Jurij Gagarin
7. Kolej Transsyberyjska – czas powstania, długość, trasa (skąd – dokąd);
8. Język rosyjski – twórcy, pochodzenie, alfabet (nazwa obecna, ilość liter), ilość użytkowników języka na świecie.
9. Rosja i jej symbole: flaga, godło.
10. Rosyjscy laureaci nagrody nobla.

Geografia Rosji
1. Warunki naturalne - rzeki, jeziora, góry, wyżyny, niziny, depresje)
klimat, gleby, strefy roślinne
2. Strefy czasowe 
3. Ludność i powierzchnia – liczba ludności, największe miasta Rosji.
4. Rosja i jej granice ( sąsiedzi )

Historia Rosji
1. Władcy Rosji ( od początków państwowości do czasów współczesnych )
2. Najważniejsze wydarzenia w historii Rosji