Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący: p. Agnieszka Pasieczna

Wiceprzewodniczący: p. Jacek Bełz

Skarbnik: p. Barbara Ochniowska

Sekretarz: p. Joanna Świętanowska

Komisja rewizyjna: p. Ewelina Kozyrska, p. Stanisława Momot-Gil, p. Renata Dolinna

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Konto bankowe Rady Rodziców:

44 1500 1807 1218 0002 9379 0000

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ O WPISYWANIE IMIENIA, NAZWISKA UCZNIA ORAZ KLASY DO KTÓREJ UCZĘSZCZA