Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący: Pani Bożena Wieczorek

Wiceprzewodniczący: Pani Agnieszka Pasieczna

Sekretarz: 

Skarbnik: 

Członek: 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Konto bankowe Rady Rodziców:

44 1500 1807 1218 0002 9379 0000

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ O WPISYWANIE IMIENIA, NAZWISKA UCZNIA ORAZ KLASY DO KTÓREJ UCZĘSZCZA