kalendarium

1916

Otwarcie Realnego Gimnazjum Męskiego; powołanie Kazimierza Lewickiego na dyrektora.

1918

Przejęcie gmachu byłej Akademii Zamojskiej przez Gimnazjum.

1919

Nadanie imienia Jana Zamoyskiego Gimnazjum Męskiemu; przyjęcie przez gimnazja zamojskie struktury programowej gimnazjum humanistycznego z łaciną.

1921

Przejcie gimnazjów zamojskich pod zarząd Okręgu Szkolnego Warszawskiego.

Przekazanie szkole ufundowanego przez Radę Miejską sztandaru.

1922

Pierwsze egzaminy maturalne.

Powstanie orkiestry szkolnej prowadzonej przez prof. Stanisława Bryka.

1924

Wprowadzenie jednolitych mundurków szkolnych.

1925-1926

Pełnienie obowiązków dyrektora przez Edwarda Szrota.

1929

I Zjazd w 300-tną rocznicę śmierci Szymona Szymonowica.

Otwarcie bursy im. Szymona Szymonowica.

1932

Przekształcenie ośmioklasowych gimnazjów w czteroletnie. 

Objęcie funkcji dyrektora przez Adama Szczerbowskiego.

1937-1938

Zakończenie procesu pełnej reorganizacji gimnazjów.

1938

I zjazd wychowanków.

1939-1944

Tajne nauczanie w zakresie szkoły średniej przez Tadeusza Gajewskiego i Stanisławę Żochowską.

1944

Reaktywowanie gimnazjum.

Objęcie funkcji dyrektora przez Michała Bojarczuka.

1945

Powołanie Bratniej Pomocy i otwarcie sklepiku uczniowskiego.

1946

Jubileuszowy Zjazd Absolwentów Gimnazjum.

1953

Mianowanie dyrektorem szkoły Kazimierza Mazurka.

1957

Ponowne objęcie funkcji dyrektora przez Michała Bojarczuka.

1958

Założenie instalacji centralnego ogrzewania i nowego oświetlenia.

1966

50 rocznica powstania Gimnazjum i Liceów Ogólnokształcących; Jubileuszowy Zjazd.

1971

Powołanie na stanowisko dyrektora liceum Bolesława Hassa.

1975

Rozpoczęcie realizacji Kodeksu Ucznia wprowadzonego przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

1976

Odznaczenie Liceum Medalem Komisji Edukacji Narodowej przez Ministra Oświaty i Wychowania Jerzego Kuberskiego.

1977-1978

Zmiany w organizacji zajęć w klasach maturalnych – fakultety.

1988 – 1989

Udział Liceum w Ogólnopolskim Seminarium Klubu Przodujących Szkół zorganizowanym w Płońsku i w Zamościu.

1992

Objęcie funkcji dyrektora przez Zygfryda Bieleckiego.

Realizacja filmu Grzegorza Królikiewicza "Przypadek Pekosińskiego" na terenie szkoły.

1993

Udział Szkoły w Ogólnopolskim Seminarium Samorządów Uczniowskich w Krakowie.

Modernizacja budynku - poprawa stanu technicznego i estetycznego.

1994

Obchody jubileuszu 400-lecia Akademii Zamojskiej.

Sesja naukowa z okazji jubileuszu 400-lecia Akademii Zamojskiej.

I walne zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Profesorów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego.

1995

Nawiązanie kontaktów z gimnazjum w Schwabisch Hall.

1996

Zjazd jubileuszowy z okazji 80-lecia szkoły.

Utworzenie czytelni szkolnej.

1997

Objęcie funkcji dyrektora przez Halinę Chwiejczak.

1998

I Piątek Literacki – cykl comiesięcznych spotkań z twórcami literatury.

1999

Zmiana organu prowadzącego szkołę na powiat - miasto Zamość.

Organem nadzorującym staje się Kuratorium Oświaty w Lublinie – Delegatura w Zamościu.

Odnowienie elewacji budynku Akademii Zamojskiej od ul. Akademickiej.

2000

Zatwierdzenie do realizacji WSO.

Rozpoczęcie prac nad Programem Wychowawczym Szkoły. 

Przyjęcie do szkoły ostatniego rocznika uczniów systemu czteroletniego.

Promocja tomiku poezji autorstwa uczniów liceum pt. "Kształt słowa. Antologia młodych".

2001

Zjazd Jubileuszowy z okazji 85-lecia szkoły.

2002

Objęcie funkcji dyrektora przez Zygmunta Kamińskiego.

Spotkanie z kandydatami na prezydenta miasta Zamościa.

2003

Zdobycie tytułu „Szkoła z Klasą” w ogólnopolskim konkursie na najlepsze szkoły.

I Międzyszkolny Festiwal Twórczości Scenicznej w językach obcych.

Przyjęcie delegacji różnych młodzieżowych organizacji niemieckich.

Zajęcie I miejsca w kategorii szkół ponadgimnazjalnych przez I LO w Zamościu.

Spotkanie z posłem Janem Byrą i jego sekretarzem z okazji przystąpienia Polski do UE.

Renowacja auli. 

2004

Renowacja szkolnego dziedzińca.

Promocja tomiku poezji uczniowskiej  „W każdym wierszu jest wilk”.

Odsłonięcie tablicy Patrona Szkoły J. Zamoyskiego.

Rozpoczęcie procesu komputeryzacji biblioteki szkolnej.

2005

Sesja ogólnopolska „Zamoyscy w dziejach Polski, w kręgu polityki, gospodarki, prawa i kultury”.

Nawiązanie współpracy ze Szkołą Polską w Landwarowie na Litwie; wymiana młodzieży.

Remont części dachu i odnowienie elewacji wschodniej budynku.

2006

Zjazd Jubileuszowy z okazji 90-lecia szkoły.

STACHURIADA zorganizowana przez uczniów I LO w klubie KOSZ w Zamościu. 

2007

Ponowny wybór Zygmunta Kamińskiego na dyrektora Szkoły.

I edycja Przeglądu Poezji Śpiewanej Realia.

2008

Nawiązanie współpracy ze szkołą Gymnasia Realit – Rishon Le-Cijon w Izraelu.

2009

I Szkolny Konkurs Wiedzy o Języku Polskim.

Powołanie Komitetu Okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie z siedzibą w I Liceum Ogólnokształcącym.

Nawiązanie współpracy z Akademią Górniczo - Hutniczą w Krakowie w zakresie organizacji drugiego etapu Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”.

2010

Wystąpienie dyrektora Zygmunta Kamińskiego na uroczystej Sesji Rady Miasta z wykładem na temat: „Konstytucja 3 maja dziełem Oświecenia”.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Leonowi Zdzisławowi Stroińskiemu.

Wizyta astronautów promu kosmicznego STS-130 Endeavour.

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej dyrektorów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego.

Inauguracja Polonijnego Festiwalu Sportu Powszechnego.

I Miesiąc opowiadań – konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

2011

Wizyta Horsta Köhlera byłego prezydenta Republiki Federalnej Niemiec.

Wizyta partnerska przedstawicieli szkoły z Chanty - Mansyjsk z Rosji.

Wizyta Sangduen Chailert z Tajlandii fundatorki rezerwatu dla słoni.

Wizyta księdza biskupa Wacława Depy.

2012

X Jubileuszowy Międzyszkolny Festiwal Twórczości Scenicznej w Językach Obcych.

X Jubileuszowy Konkurs Piosenki Angielskiej .

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Dyrektorowi Bolesławowi Hassowi.

2013

Odsłonięcie tablicy poświęconej profesorowi Teofilowi Lawgminowi.

Zawarcie porozumienia o ustanowieniu stypendium Dyrektora Bolesława Hassa.

2014

Wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Mateusz Szczygieł zdobył złoty medal w Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej w Hanoi

Szkole przyznano Srebrną Tarczę rankingu najlepszych szkół „Perspektyw”

2015

Srebrna Tarcza „Perspektyw”

Mariusz Leśniak otrzymał pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie „Cannybot Design Competition”

Włodzimierzowi Kuśmierczukowi nadano tytuł honorowy Profesora Oświaty

2016

Odsłonięcie tablicy poświęconej Dyrektorowi Michałowi Bojarczukowi

Przyznanie tytułu Szkoła Sukcesu

Odsłonięcie tablicy Stanisława Młodożeńca

Otrzymanie certyfikatu: Szkoła Innowacji

Odsłonięcie tablicy poświęconej Markowi Grechucie

Jubileusz 100-lecia

2017

Biblioteka szkolna otrzymała statuetkę oraz tytuł Animatora Kultury Zamościa za r. 2016

Szkoła wyróżniona tytułem „Złotej Europejskiej Szkoły Praworządności RP” za zajęcie 9 miejsca w ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim w olimpiadach społeczno-prawnych

W V edycji projektu „Szkoła Innowacji”  I Liceum otrzymało tytuł laureata w kategoriach: „Dyrektor – Lider Innowacji”  – Zygmunt Kamiński, „Nauczyciel – Lider Innowacji”  – Włodzimierz Kuśmierczuk, oraz wyróżnienia  „Szkoła – Lider Innowacji”  i „Uczeń – Lider Innowacji” dla Mariusza Leśniaka

Organizacja Nocy Akademii w ramach ogólnopolskiej Nocy Muzeów