chór szkolny

We wrześniu 2014 roku ksiądz Jerzy Frankiewicz podjął próbę utworzenia zespołu wokalnego nawiązując do tradycji chóru „Echo Roztocza”, który istniał w Szkole w latach 70-90. Początkowo była to kilkuosobowa grupa skupiona na oprawie Mszy Św. w Kościele Św. Katarzyny. Dzięki talentom i pasji organizatora Grupa Muzyczna przekształciła się w chór liczący ponad 30 osób, skupiający uczniów utalentowanych muzycznie pragnących dzielić się radością i ekspresją sceniczną. Zespół angażuje się w uświetnianie uroczystości szkolnych i imprez okolicznościowych na szczeblu miejskim i regionalnym. Niekonwencjonalne podejście do tradycji muzycznej uatrakcyjnia brzmienie zespołu i zyskuje mu wielu sympatyków. 

Do osiągnięć chóru zaliczyć można I miejsce w Przeglądzie Piosenki Religijnej organizowanym przez MDK w Zamościu oraz zdobycie Grand Prix i Nagrody Publiczności w Wojewódzkim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek organizowanym przez Wydawnictwo Gaudium.

Grupa reprezentowała Zamość i wolontariuszy ŚDM w Telewizji Polskiej podczas Orszaku Trzech Króli oraz podczas uroczystego spotkania z okazji Dnia Edukacji z Lubelską Kurator Oświaty, stając się doskonałą wizytówką Szkoły.

 

Ostatnie sukcesy Chóru to III m-ce w kategorii młodzieżowe zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie /2017/ oraz tytuł laureata VII i  IX Festiwalu Kolęd i Piosenek Świątecznych "GAUDIUM" w Biłgoraju.