WF z klasą

Koordynator p. Maciej Kokoszka

Program dotyczy aktywności sportowej i rekreacyjnej dzieci i młodzieży, ma rozwijać sprawność fizyczną i wspomagać zdrowie. Jego celem jest zachęcenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wf-u, a zajęcia te powinny być urozmaicone i dostosowane do możliwości i zainteresowań młodzieży.