nauczyciele

Język polski

 

p. Beata Hawrylak

p. Piotr Linek

p. Magdalena Lis

p. Małgorzata Twardziszewska

p. Beata Wasilewska-Wnuk

 

Język angielski

 

p. Mieczysława Adamczuk

p. Monika Borowska

p. Barbara Gruszka

p. Luiza Karwan

p. Barbara Kowalczyk

p. Jerzy Kusz

p. Urszula Kusz

p. Małgorzata Struk

p. Agnieszka Turzyniecka

p. Dorota Wiśniewska-Brogowska

 

Język francuski

 

p. Bożena Krupa

p. Katarzyna Wyszyńska-Gwozda

 

Język hiszpański

 

p. Katarzyna Wyszyńska-Gwozda

 

Język niemiecki

 

p. Agata Tyszko-Dorn

p. Agnieszka Szala

 

Język rosyjski

 

p. Ewa Kiszczak

p. Magdalena Nizioł

 

Język łaciński

 

p. Mirosława Podhajny

 

Historia

 

p. Anna Szyszka

p. Michał Pałczyński

 

Wiedza o społeczeństwie

 

p. Paulina Adamowicz

p. Agnieszka Niańko

 

Historia i społeczeństwo

 

p. Agnieszka Niańko

p. Anna Szyszka

 

Geografia

 

p. Joanna Barańska

p. Dorota Wituch

 

Biologia

 

p. Krzysztof Bałuka

p. Magda Mizerska-Pieniak

p. Paweł Stańczak

 

Matematyka

 

p. Maria Bubiłek

p. Renata Czerwieniec

p. Krzysztof Linek

p. Gabriela Kostrubała

p. Jadwiga Rogala

p. Jolanta Naworol

 

Fizyka

 

p. Radosław Dąbrowski

p. Elżbieta Grzybek

p. Andrzej Mazurkiewicz

 

Chemia

 

p. Włodzimierz Kuśmierczuk

p. Lucyna Mielniczuk

p. Marta Dynowska

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

p. Paweł Biedula

 

Wiedza o kulturze

 

p. Małgorzata Dybiec

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

p. Mariusz Farion

 

Informatyka

 

p. Paweł Biedula

p. Grzegorz Nogas

p. Zbigniew Pałka

 

Wychowanie fizyczne

 

p. Andrzej Kobylarz

p. Konrad Kostrubała

p. Piotr Maliszewski

p. Grażyna Mandziuk

p. Maciej Kokoszka

p. Wojciech Groniewski

p. Marcin Tomaszewski

p. Emil Rafalski

 

Religia

 

p. Bożena Kukułowicz

ks. Jerzy Frankiewicz

ks. Leszek Boryło

 

Etyka

 

p. Małgorzata Sochań-Krupa

 

Zajęcia artystyczne

 

p. Agnieszka Muszyńska-Brzyska

 

Pedagog szkolny

 

p. Katarzyna Misiarz

 

Psycholog szkolny

 

p. Magdalena Hoda-Kloc

 

Biblioteka

 

p. Alicja Kamińska

 

p. Magdalena Podolak