nauczyciele

Język polski

mgr Maria Bikowska

mgr Beata Hawrylak

mgr Piotr Linek

mgr Magdalena Lis

mgr Małgorzata Twardziszewska

mgr Beata Wasilewska-Wnuk

Język angielski

mgr Mieczysława Adamczuk

mgr Monika Borowska

mgr Paulina Bryła

mgr Barbara Gruszka

mgr Luiza Karwan

mgr Jerzy Kusz

mgr Urszula Kusz

mgr Małgorzata Struk

mgr Agnieszka Turzyniecka

mgr Dorota Wiśniewska-Brogowska

Język francuski

mgr Bernarda Paszko

Język hiszpański

mgr Edyta Jaremczuk

mgr Katarzyna Wyszyńska-Gwozda

Język niemiecki

mgr Agata Tyszko-Dorn

mgr Agnieszka Szala

Język rosyjski

mgr Małgorzata Dybiec

mgr Magdalena Nizioł

Język łaciński

mgr Mirosława Podhajny

Historia

mgr Michał Pałczyński

Wiedza o społeczeństwie

mgr Paulina Adamowicz

mgr Agnieszka Niańko

Historia i społeczeństwo

mgr Paulina Adamowicz

dr Janusz Korga

mgr Agnieszka Niańko

 

Geografia

mgr Joanna Barańska-Budzyńska

mgr Dorota Wituch

Biologia

mgr Krzysztof Bałuka

mgr Iwona Kicińska

mgr Paweł Stańczak

Matematyka

mgr Barbara Chałupczak

mgr Renata Czerwieniec

mgr Krzysztof Linek

mgr Gabriela Kostrubała

mgr Agnieszka Muszyńska-Brzyska

mgr Jadwiga Rogala

 

Fizyka

mgr Elżbieta Grzybek

mgr Andrzej Mazurkiewicz

mgr Jarosław Terlecki

Chemia

mgr Marta Dynowska

dr Iwona Zych-Wężyk

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Mariusz Farion


Podstawy przedsiębiorczości

mgr Mariusz Farion

Informatyka

mgr Marzena Mazurek

mgr Grzegorz Nogas

mgr Zbigniew Pałka

mgr Anna Świszcz

 

Wychowanie fizyczne

mgr Jerzy Bekas

mgr Tomasz Flis

mgr Maciej Kokoszka

mgr Konrad Kostrubała

mgr Grażyna Mandziuk

mgr Katarzyna Kowanek

mgr Agata Kucharska

mgr Maciej Maciąg

mgr Marcin Tomaszewski

mgr Emil Rafalski

Religia

mgr Bożena Kukułowicz

dr Mieczysław Piątek

ks. Konrad Bulak

mgr Anna Szczygieł

 

Muzyka

mgr Katarzyna Kowanek

Przyroda

mgr Iwona Kicińska

Pedagog szkolny

dr Bożena Krupa

mgr Beata Soboń

Psycholog szkolny

mgr Iwona Bełz-Wrona

Biblioteka

mgr Alicja Kamińska

mgr Magdalena Podolak