nauczyciele

Język polski

 

mgr Maria Bikowska

mgr Beata Hawrylak

mgr Piotr Linek

mgr Magdalena Lis

mgr Małgorzata Twardziszewska

mgr Beata Wasilewska-Wnuk

 

Język angielski

 

mgr Mieczysława Adamczuk

mgr Monika Borowska

mgr Paulina Bryła

mgr Barbara Gruszka

Luiza Karwan

mgr Jerzy Kusz

mgr Urszula Kusz

mgr Małgorzata Struk

mgr Agnieszka Turzyniecka

mgr Dorota Wiśniewska-Brogowska

 

Język francuski

 

mgr Bernarda Paszko

 

Język hiszpański

 

mgr Katarzyna Wyszyńska-Gwozda

 

Język niemiecki

 

mgr Agata Tyszko-Dorn

mgr Agnieszka Szala

 

Język rosyjski

 

mgr Ewa Zawada-Kiszczak

mgr Magdalena Nizioł

 

Język łaciński

 

mgr Mirosława Podhajny

 

Historia

 

mgr Anna Szyszka-Tomaszewska

mgr Michał Pałczyński

 

Wiedza o społeczeństwie

 

mgr Paulina Adamowicz

mgr Agnieszka Niańko

 

Historia i społeczeństwo

 

mgr Agnieszka Niańko

mgr Anna Szyszka-Tomaszewska

 

Geografia

 

mgr Joanna Barańska

mgr Dorota Wituch

 

Biologia

 

mgr Krzysztof Bałuka

mgr Iwona Kicińska

mgr Paweł Stańczak

 

Matematyka

 

mgr Maria Bubiłek

mgr Renata Czerwieniec

mgr Krzysztof Linek

mgr Gabriela Kostrubała

mgr Jadwiga Rogala

mgr Jolanta Naworol

 

Fizyka

 

mgr Radosław Dąbrowski

mgr Elżbieta Grzybek

mgr Andrzej Mazurkiewicz

 

Chemia

 

mgr Marta Dynowska

mgr Włodzimierz Kuśmierczuk

dr Iwona Zych-Wężyk

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

mgr Piotr Szklarz

 

Wiedza o kulturze

 

mgr Małgorzata Dybiec

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

mgr Mariusz Farion

 

Informatyka

 

mgr Agnieszka Muszyńska-Brzyska

mgr Grzegorz Nogas

mgr Zbigniew Pałka

mgr Anna Świszcz

 

Wychowanie fizyczne

 

mgr Andrzej Kobylarz

mgr Konrad Kostrubała

mgr Piotr Maliszewski

mgr Grażyna Mandziuk

mgr Maciej Kokoszka

mgr Agata Kucharska

mgr Marcin Tomaszewski

mgr Emil Rafalski

 

Religia

 

mgr Bożena Kukułowicz

ks. Jerzy Frankiewicz

 

Etyka

 

mgr Małgorzata Sochań-Krupa

 

Zajęcia artystyczne

 

mgr Agnieszka Muszyńska-Brzyska

 

Pedagog szkolny

 

mgr Beata Soboń

 

Psycholog szkolny

 

mgr Iwona Bełz-Wrona

 

Biblioteka

 

mgr Alicja Kamińska

mgr Magdalena Podolak