zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne

w roku szkolnym 2017/2018

 Każdy uczeń szkoły może uczestniczyć w wybranym przez siebie rodzaju zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami lub potrzebami.

 

Język polski

Nazwa zajęć

Termin

Nauczyciel

Przygotowanie do matury rozszerzonej z języka polskiego

czwartek 1330–1415

Hawrylak Beata

Klub Żywego Słowa

Koło polonistyczne

wtorek 1330 - 1415

Linek Piotr

Edukacja medialna (realizacja innowacji pedagogicznej)

środa 1140 - 1235

Lis Magdalena

Koło polonistyczne

zwartek 1420 – 1505

Twardziszewska Małgorzata

Koło polonistyczne – trening przed maturą (poziom rozszerzony)

piątek 1240 – 1325

Wasilewska-Wnuk Beata

 

Język angielski

Nazwa zajęć

Termin

Nauczyciel

Zajęcia przygotowujące do matury z języka angielskiego

środa 855–940

Adamczuk Mieczysława

Zajęcia uzupełniające z języka angielskiego

środa 1330–1415

Borowska Monika

Koło języka angielskiego

piątek 800–845

Gruszka Barbara

English Conversation Club

środa 845–845

Karwan Luiza

Przygotowanie uczniów do konkursów

środa 1420–1505

Kowalczyk Barbara

Przygotowanie do matury rozszerzonej i konkursów z języka angielskiego

czwartek 1330 - 1415

Kusz Urszula

Przygotowanie do matury z języka angielskiego

wtorek 1240 – 1325

Struk Małgorzata

Przygotowanie do matury rozszerzonej z języka  angielskiego

środa 800 – 940

Turzyniecka Agnieszka

Przygotowanie do matury rozszerzonej z języka angielskiego. Rozwijanie kompetencji językowych uczniów.

czwartek 1330

Wiśniewska-Brogowska Dorota

 

Język niemiecki

Nazwa zajęć

Termin

Nauczyciel

Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego dla uczniów klas pierwszych

wtorek 1420 - 1505

Szala Agnieszka

 

Język rosyjski

Nazwa zajęć

Termin

Nauczyciel

Przygotowanie do matury z języka rosyjskiego

wtorek 855 – 940

Nizioł Magdalena

 

Język francuski i hiszpański

Nazwa zajęć

Termin

Nauczyciel

Konsultacje z języka francuskiego i języka hiszpańskiego.

piątek 1240 - 1325

Wyszyńska-Gwozda Katarzyna

 

Język łaciński i kultura antyczna

Nazwa zajęć

Termin

Nauczyciel

Koło klasyczne

sobota 900 – 1100

Podhajny Mirosława

 

Matematyka

Nazwa zajęć

Termin

Nauczyciel

Koło matematyczne

sobota 800–1100

Bubiłek Maria

Przygotowanie uczniów do konkursów z matematyki

wg potrzeb

Czerwieniec Renata

Przygotowanie do matury z matematyki

piątek 800–845

sobota 2 razy w miesiącu

Kostrubała Gabriela

Przygotowanie do matury z matematyki

sobota 815 - 1030

Linek Krzysztof

Przygotowanie do matury podstawowej z matematyki

czwartek 800 - 845

Naworol Jolanta

Przygotowanie do matury z matematyki

sobota 900 – 1000

Rogala Jadwiga

 

Historia i wiedza o społeczeństwie

Nazwa zajęć

Termin

Nauczyciel

Zajęcia przygotowujące do matury i olimpiad z wiedzy o społeczeństwie

środa 800–845

środa 855–940

Adamowicz Paulina

Koło historyczne

środa 1420 - 1505

Pałczyński Michał

Koło historyczne

środa 1420 - 1505

Szyszka Anna

 

Biologia

Nazwa zajęć

Termin

Nauczyciel

Koło biologiczne

poniedziałek 1420–1505

Bałuka Krzysztof

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z biologii

wtorek 1400

Stańczak Paweł

Rozwiązywanie arkuszy maturalnych z biologii

piątek 1330 - 1430

Mizerska-Pieniak Magda

Przygotowanie uczniów do matury z biologii

Środa 1420 - 1505

Kicińska Iwona

 

Chemia

Nazwa zajęć

Termin

Nauczyciel

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury z chemii

Zajęcia uzupełniające z chemii

wtorek 1335–1415

piątek 1240–1325

Dynowska Marta

Koło chemiczne

sobota 800 - 1200

Kuśmierczuk Włodzimierz

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z chemii.

poniedziałek 1420 - 1505

piątek 800 - 845

Mielniczuk Lucyna

 

Geografia

Nazwa zajęć

Termin

Nauczyciel

Przygotowanie do olimpiad i konkursów z geografii

wg potrzeb

Barańska-Budzyńska Joanna

Przygotowanie do olimpiad i konkursów z geografii

środa 1505

Wituch Dorota

 

Fizyka

Nazwa zajęć

Termin

Nauczyciel

Koło fizyczne

piątek 1510 - 1700

Mazurkiewicz Andrzej

Zajęcia dodatkowe dla maturzystów z fizyki

poniedziałek 1240–1325

Dąbrowski Radosław

 

Inne zajęcia pozalekcyjne

Nazwa zajęć

Termin

Nauczyciel

Przedsiębiorczy klub dyskusyjny

czwartek 1425–1505

Farion Mariusz

Różaniec na długiej przerwie

codziennie 1040–1050

Frankiewicz Jerzy

Koło Biblijne

piątek 1420–1505

Kukułowicz Bożena

Koło szachowe

SUS piłka ręczna dziewcząt

czwartek 1330–1415

poniedziałek 1500–1600

(co 2 tygodnie)

Groniewski Wojciech

Zajęcia dodatkowe w ramach samorządu.

Koło artystyczne.

czwartek 1420 - 1505

Niańko Agnieszka

Zajęcia z robotyki - projektowanie, budowanie i programowanie robotów

poniedziałek 1420 - 1505

Pałka Zbigniew

 

Każdy uczeń szkoły może uczestniczyć w wybranym przez siebie rodzaju zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami lub potrzebami.